Als een Boom


Kafttekst:


Jos van Buel Jos van Buel werd in 1950 geboren in Oss. Hij groeide op in een groot gezin. Het waren de nadagen van het Rijke Roomsche leven, die nog enige tijd werden voortgezet tijdens zijn kostschoolperiode in het Gelderse Hattem, waar de overgrote meerderheid van de 'externe' bevolking met dezelfde inspiratiebron, fanatiek wedijverden om de juiste interpretatie van de H. Schrift. Licht grijs, donker grijs, zwart, of nog zwarter.
Limburg kwam op zijn pad toen hij ging studeren aan de progressieve Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen. Dat was destijds nog een echte mijnstad. Maastrichtenaar Jan Pieter Minckelers heeft in 1784 uitgevonden dat het mijngas naast een doodsoorzaak, want menige koempel/mijnwerker werd daar het slachtoffer van, ook kon dienen in de meest letterlijke vorm als verlichting. Voor de mijnen ging in die tijd bedrijfstechnisch het licht uit. Voor progressieve katholieken, zeker in Limburg, werd de wereld er ook niet vrolijker op. Sinds de jaren 70 werkte men consequent aan de verdonkering van de hemel, zodat men beter 'Het Licht' kon zien.
Jos werd godsdienstleraar en is op dit moment als docent verbonden aan de afdeling Welzijn van het ROC te Roermond. Immers het pastorale bleef. Pastorale: interesse in de mens, hoe dan ook geschapen.
Deze bundel, met gedichten rond rouw- en verliesverwerking, vindt zijn oorsprong in de ziekte en het overlijden van zijn vrouw Margriet. Gelijktijdig is de bundel het resultaat van intermenselijke samenwerking; waar de ene vonk de andere in positieve zin heeft opgeroepen. Niets is mooier dan wanneer je inspirerend kunt zijn, over en weer. Tevens het bewijs dat de mens niet in een 'format' te persen valt. De kunstenaars, die deel uitmaken van Atelier Biest 24, een creatief centrum in Weert voor mensen met een verstandelijke beperking geven met hun werken op een geheel eigen wijze kleur aan deze bundel.

Paul Poell