Als een Boom


Titelgedicht:


Als een boom

Als een boom
diep geworteld
in de aarde
de kruin
hoog
in de wind
wuivend
naar eenieder
de takken
in al hun eenvoud
toch
statig en voornaam

Als een boom
stil verankerd in
de menselijke ruimte
de kruin
vol overgave
neerbuigend
de takken
als armen
om eenieder
heengeslagen

Als een boom
ontworteld en
geveld
de kruin
platgestreken
in de wind
de takken broos
en eenzaam
terugverwijzend
naar wie hij was
als een boom