Emotie


Inleiding:


Op de snijpunten van het leven ontmoeten mensen elkaar en raak ik soms spontaan ge´nspireerd om hun gebeurtenissen en persoonlijke beleving te vangen in woorden en symbolen, met als doel steun houvast en troost te bieden.
De illustraties versterken de teksten door soms een detail uit te lichten en dan weer in contourlijnen de emotie van het gedicht uit te tekenen.

Neem de tijd om deze bundel te lezen, de gedachten daarachter te proeven en de illustraties op u te laten inwerken.

Stroomopwaarts op een rivier van emotie lukt het u wellicht antwoord te vinden op niet-gestelde vragen.